۳ پاسخ

واکسن ۱۸ماهگی تب میاره هرچهارساعت بهش استامینوفن یابروفن بده منکه دخترم شیاف میکردم تاسه روزتبش بالا بود

واکسن رو که زد از عصر همون روز تا دوروز تب داشت ولی کنترلش میکردم با قطره استامینوفن هر 4ساعت دوبرابر وزنش تا یک روز کامل .ولی بازهم تب داشت که از شیاف استفاده کردم بهترشد. میگن طبیعیه تب کنه

ببین خانومی بستگی به مقاومت بدن بچه ها داره یکی کم تب میکنه یکی زیاد در کل واکسن هست سر وقت شیاف استا بزن چیزی نیس انشالا