۴ پاسخ

فلوس رو بشکون دونه ههی داخل رو داخل اب برید حل کن بده ترنجبین روهم داخل اب گرم حل کن بده

بجا ترنجبین قطره بلی ناستر بگیر ترنجبینه اما استرریزه.‌صب ۵ قطره.ظهر ۵ قطره شب ۵ قطره بده.فلوس زیادی قویه بنظرم نده به بچت

سلام من شیرخشت و ترنجبین میدادم ب دخترم برای زردی
فلوس هم برای دل دردش میدادم

بهتره که با مشورت دکتر از قطره بیلیروبین استفاده کنی . ولی اگر هم از ترنجبین یا شیرخشت میخوای استفاده کنی اولا که باید دانه درشت بگیری که میزان آلودگی کمتری داشته باشه بعد با آب سرد بشوری خاکش بره (مثل چای خشک ) بعد تو آب جوش حل کنی . سه چهار بار با توری یا صافی خاکش رو بگیری و مایع که شفاف شد بهش بدی