۱۰ پاسخ

من قبلا عاشق شیرینی جات بودم تو حاملگی عاشق شوری و ترشی شدم بچمم پسره😋

منم شنیدم برای پسر هستش

عزیز اینا که گفتی من میخوردم بچم دختره نمیدونم یکی پسر یکی دختر والا من گیج شدم🤔🤔

دقیقا مثل منه ویارت، بچه من پسره

من ویارم همین بود بچم دختره

تویه اطرافیانم اکثرا علائم پسر بوده ولی چند نفرم بودن که دختر باردار بودن و شور و ترش ویار میکردن
من که بستنی خیلی دوست داشتم اما الان چیز شیرین دوست ندارم فقط نمکدار و شور و ترش 😍

شوری‌ پسره‌ منم‌ جفت‌‌ توهستم‌ نینم‌ پسره

منم اینارو دوس دارم بچم دختره

منم اینارو خیلی میخورم و دختره، البته میل به چیزای شیرین هم دارم .

مربوط به پسره عزیزم شیرینیجات برای دختره

سوال های مرتبط

مامان میعاد مامان میعاد هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان گلپر🥺 مامان گلپر🥺 گلپر🥺 هفته هشتم بارداری
۲ تا دوستم اینجوری بودن
دختره بچشون
منم عاشق خیار ... ادامه پاسخ
;