۷ پاسخ

خیلی اروم بزار روشونت اروغشو بگیر اگرم دیدی سختته تو روز می تونی یه طرفه بزاریش

باید بزاری رو دوشت بادگلوشو بگیری اصلا نباید بعد شیر فورا بخوابونیش عزبزم

از یه پهلو به یه پهلو دیگه کن

من که شبا که پسرم خوابه آروغش رو نمیگیرم

وقتی خوابه ب پهلو بخوابونش زمانیکه بیدارشد آروغشو بگیر.

دختر منم میخوابه دیگه منم از ترس بیدلر شدنش آروغ نمیگیرم

بعضی موقع ها پهلو ب پهلوش کن آروغ میزنه اگرهم نزد بزار ب پهلوی راست بخوابه

سوال های مرتبط

آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۴ ماهگی
ایرادی تداره دختره منم نمیرنه
آواتار مامان ادرینا وسلنا مامان ادرینا وسلنا ادرینا وسلنا ۹ ماهگی
احتمالا موقع اروغ اسید معده هم برمیگرده و اذیت میش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان دو کوچولو مامان مامان دو کوچولو مامان دو کوچولو ۱ ماهگی
عزیزم سیب خودش باعث لاغری میشه اما آب سیب باعث چاق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۵ ماهگی
بچه ها با پیشرفت رشد چون رنگ های اطراف دارن بیشتر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سید رادین مامان سید رادین سید رادین ۷ ماهگی
من به دکتر گفتم که بچم وقتی خوابه به هیچ عنوان آرو ... ادامه پاسخ