۲ پاسخ

مکملاتو به موقع بخوری ریزشت قطع میشه استرس نداشته باش موهاتوباشامپو بچه بشور خیسه شونه نکن منم داشتم خوب شد خداروشکر

سلام حتما موهات کوتاه کن

آخرین مقالات