۷ پاسخ

فقط شیر جوشیده در حد چند قاشق داخل شیر برنج،بهداشت پرسیدم گفت

نباید بدی زیر 1 سال فقط شیر مادر و شیر خشک مجاز

چرا عزیزم اشکال داره

تا یک سال هیچ شیری نباید بدی حتی تو فرنی هم که درست کردی باید توش یدونه هل بریزی که بادشو بگیرع

نه عزیزم تا قبل یک سالگی نباید بدی

والا هر شیری بجز شیر خشک حتی پاستوریزه زیر یکسال نباید داد، گاو میش ؟!!!

شیر تا 9 ماه ممنوعه آنزیم های حضمش تو گوارش بچه ها موجود نیست میتونه اختلال ایجاد کنه تو گوارش