۸ پاسخ

الان داره ۲ ماهه میشه

طبیعیه عزیزم هنوز کوچیکه خواب نیاز داره زود خسته میشه

سلام عزیزم طبیعی
اریا منم همینجوری بود الان بازیش بیشتر شده

وای دخترمن ازاون اول به دنیا اومدنش تاالان که ۳ماه و۱۰روزشه یادم نمیادکه یه یک ساعتی بخوابه😔چراااا آخه

سلام دخترمنم بلندمیشه شیرمیخوره یه کم بازی میکنه میخوابه

تورو خدا بذار بخوابه بعدا حسرت این روزا رو میخوری

نی نی من سر یساعت بعدبیداری نق نقای خابش شروع میشه

هنوز یکماهسه طبیعیه بزرگتر بشه بیشتر بازی میکنه

سوال های مرتبط

آواتار مامان اِسرا مامان اِسرا اِسرا روزهای ابتدایی تولد
من نینیم ۱۰ روزشه پوشک عوض کردنی بیدار میشع وگرنه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان روشا مامان روشا روشا ۱ ماهگی
هر۴ساعت عوض میکنم
مامان امیرعلی مامان امیرعلی ۲ ماهگی
آواتار مامان اوستاجونی مامان اوستاجونی اوستاجونی ۲ ماهگی
حدود چهارساعت هوشیارباشه ولی اگرم بیشترشدنگران نبا ... ادامه پاسخ
مامان ❤ آرتین مامان ❤ آرتین ۲ ماهگی
آواتار مامان موش کوچولو مامان موش کوچولو موش کوچولو ۲ ماهگی
پوشک هم مگه ساعتیه؟هروقت جیش زیاد کرده بود یا پی پ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان السانا مامان السانا السانا ۱ ماهگی
من سه ساعتی عوص میکنم چون پوست دختر به شدت حساسه
آواتار مامان ایهان مامان ایهان ایهان ۱ ماهگی
هی سعی نکن بخابونیش بزار وقتی میخاد بیدار باشه بید ... ادامه پاسخ
;