۷ پاسخ

اگه پرداخت هزینه اذیتت نمی کنه دکتر کرمانی رو پیشنهاد می کنم هم سایت داره هم اپلیکیشن هم اینستا برو داخل اینستا ببین دکتر رژیم درمانی هست خیلی ها هم جواب گرفتم حتی در عرض سه ماه.

وارد سایت Limoome بشین،حدود 60 تا سوال ازتون میپرسن تا مزاجتون رو تشخیص بدن کہ باید بہ سوالاشون دقیق جواب بدین بعدبهتون یہ رژیم میدن کہ بدون هیچگونہ گرسنگے باهاش وزن کم میکنین،مبلغشم براے یہ رژیم 21 روزه 60 هزارتومانہ،منتها اصل رژیم بر پیاده رویشہ یعنے 50٪ اثر رژیم از پیاده رویشہ کہ اگہ اون رو دقیق انجام ندین نتیجہ مطلوب رو نمیگیرین...
من با انجام دقیق رژیمشون قبل بارداریم تو 6 ماه 20 کیلو کم کردم و الانم میخوام رژیم شیردهے بگیرم...

عزیم اگه بچه شیر میدی که نمیتونی رژیم بگیری

عزیزم از لیمومے رژیم شیردهے بگیر،خیلے خوبہ
اینترنتے هم میشہ گرفت

من اصلا برنج نمیخوردم تقریبا ،زیاد راه میرفتم تویه خونه
قبل از این که غذا بخورید دو لیوان آب بخور باعث میشه سیر بشید کمتر غذا بخورید

من چون تو خونہ فضاش رو ندارم بچم رو میذارم داخل آغوشے و بہ مدت 35 دقیقہ پیاده روے میکنم،اگر تو خونہ فضاے کافےرو داشتہ باشین کہ چہ بهتر...

اینم صفحه دکتر کرمانی

تصویر
;