۱ پاسخ

باید ک روزا خیلی خستش کنی ک شب دیگ راحت بخوابه. بذارش رو پات و قصه بگو براش...دیگ گریه هم ک کرد بالاخره خسته میشه و میخوابه

آخرین مقالات