۱ پاسخ

خب دیگه گلم به دکترت اطلاع بده برو خودشون قرص فشار و اینا برات انجام میدن نزار بیشتر بمونه خطرناک میشه

آخرین مقالات