۴ پاسخ

معمولا بچه ها تا خوابند خوبند و بیدار ک میشند گریه هاشون شروع میشه یا سیر نیست یا جاییش درد میکنه

عزیزم کولیک نداره؟ پاهاشو جمع میکنه تو شکمش...؟.

باد گلوش را می گیری ببین صداش اگه اِآِ هستش باد گلو اذیتش میکنه

حتما جايش درد ميكنه ك گريه ميكنه
بى زبون ازبس گريه ميكنه خسته ميشه ديگ راحت ميخابه

آخرین مقالات