۴ پاسخ

من اگ برم خونه کسی یا کسی برام غذا درست کنه میخورم ولی خونه خودم تنهام و اصلا میلم نمیکشه

خخخ باز من برعکس از اول اشتهام کم شده بود از این هفته زیاد شده همش دوست دارم دهنم یه چی داشته باشه 🙈

عزیزم مولتی ویتامینتو بعد ناهار بخور ..اشتها اوره

هم هفته منی منم اینجوری
شدم ا
صلا میل ندارم حالا که وقت وزنگیری بچه است اصلا دوست ندارم غذابخورم