۶ پاسخ

قطره چیزی میدی؟

اگرم شیرخشک میخوره از آهن شیرخشکه

شکم و پهلوشو گرم نگه دار.میتومی یه حوله گرم کنی بذاری پشتش

با یه پارچه نازک‌دور پهلوهاشو بپوشون گرم بمونه درست میشه

احتمالا سرماخوردگیه البته اگ شیر خودتو میدی باید ببینی جی خوردی مثل سبزیجات.از لخت شدن پهلو ی بچه هم میشه سرما برمیداره

میتونه از سرماخوردگی گوش درد یا سردی باشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان مرسانا و آوینا مامان مرسانا و آوینا مرسانا و آوینا ۱۲ ماهگی
سلام اینو بخون
آواتار مامان ارشان مامان ارشان ارشان ۱۴ ماهگی
چند ماهش
پسر من 3ماه بود همینجوری شد ببرمش دکتر گ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۱۱ ماهگی
سلام علت‌های مختلفی داره، یا سرما خورده، یا آهن مص ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سویل آی مامان سویل آی سویل آی ۸ ماهگی
پی پی سبز و شل نشانه دندون درآوردن هم هست
آواتار مامان کمندخانم مامان کمندخانم کمندخانم ۸ ماهگی
ن نیس طبیعیه...حتما چیزی خوردی که توی بدن بچه اینط ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سوفیا مامان سوفیا سوفیا ۸ ماهگی
آهن نمیدی بهش؟؟؟ چندتا علت داره یکیش همین آهنه یکی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۴ ماهگی
قرص اسپرین بچه رو باچندتا قطره شیر خودت اب کن بمال ... ادامه پاسخ
مامان نازنین مریم مامان نازنین مریم ۶ ماهگی
آواتار مامان سدنا مامان سدنا سدنا ۷ ماهگی
دخترمنم ازدیروزپی پی سبزشده نمیدونم چرا
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام ۸ ماهگی
مدفوع سبزی یا گوشش درد میکنه یا پهلوهاش سرما خورده ... ادامه پاسخ
;