۶ پاسخ

👇👇👇👇👇👇👇.

تصویر

دقیقا پسره منم دوماه شه هنوز نمیتونه گردنشو خوب نگه داره خانواده شوهرم میگن وای چرا هنوز گردنشو نمیتونه نگه داره ولی هنوز دیر نشده نگران نباش

معمولا از چهاماهگی

پس من سه ماهشه بازم نمیتونه گردنشو ثابت نگه داره فک کنم تا پنج شیش ماهگی بتونن

از 4ماهگی دیگه ثابت گردن میگیرن هنو زوده عزیزم

خیلی زود گلم۔تا۶ ماہ وقت دارہ

سوال های مرتبط

آواتار مامان امیر مسلم مامان امیر مسلم امیر مسلم ۵ ماهگی
فقط موقع خواب سمت مخالفی ک همیشه میذاره بذارینش
چ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان الینا مامان الینا الینا ۳ ماهگی
در چه حدی میخوای بگیره مگه ؟ کوچولو ان خب ، همین ح ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهرسا کوچولو مامان مهرسا کوچولو مهرسا کوچولو ۳ ماهگی
از دوماهگی .
البته دختر من از دوماهگی گردنش رو با ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نفسم ❤️ مامان نفسم ❤️ نفسم ❤️ ۵ ماهگی
هنوز زوده خب از۴ ماهگی ب بعد
مامان نیلا مامان نیلا ۲ ماهگی
آواتار مامان دو فرشته مامان دو فرشته دو فرشته ۳ ماهگی
بچه ها باهم فرق میکنن اصولا از سه ماهگی گردن میگیر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سپهر مامان سپهر سپهر ۴ ماهگی
عب نداره تا ۴ماهگی خوب میشه
آواتار مامان فرهام مامان فرهام فرهام ۳ ماهگی
سلام
تا چهارماهگی وقت داره نگران نباش
آواتار مامان یاس مامان یاس یاس ۲ ماهگی
سلام عزیزم طبیعی تا۳یا۴ماهگی باید گردن بگیرن