۴ پاسخ

بهش اب بده شیر بده زیادتر

سلام بعضی از بچه ها شب تو صبح چون خواب هستند جیش نمیکنن پسر منم همینطوره بخاطر همین من شب تا صبح زیر پاهاشو مشما میندازم و پوشکش نمیکنم که پاهاش هوا بخوره

عزیزم اگه میدونی که شیر خوب خورده ولی ادراری نداشه پاهاشو بگیر زیر اب بشورتش

سلام آب بدنش کم شده عزیزم بهش آب و شیر باید بیشتر بدید