مامانا حلیم اوردن دارچین داره ضرر نداره بخورم

۱۰ پاسخ

بله گلم دارچین روشو نخور یا اگر قاطیه نخور شما

والا من توچاییم دارچین میریزم اصلا بد نیس خیلیم مفیده

ولی اگه دارچین توش هست خوب نیست

من تاحالا نشندیم توغذامم میریزم

دارچینشو وردار عزیزم

س از رویش بردار بعد بخور نفس

من به غذاها میزن
ادویه ها در حد چاشنی ضرر ندارن
زیاده روی هیچی تو بارداری خوب نیست
اما کم خوردن ضرر نداره
دارچین حلیم همه اش،یه ذره است برای کل کاسه

دارچین اگه زیاد خورده بشه ضرر داره شما که اندازه یه قاشق نمی خوای بخوری
بخور نوش جان

دارچینش کم باشه مشکلی نیست

من که تو غذامم دارچینو میریزم تا حالا که چیزیم نشده
البته اینم بگم طبعم سرده
به نظرم خیلی از این حساسیتا اشتباهاتیه که تو فضای مجازی ایجاد شده
زمان مادرامون که اینترنت نبوده همه چی میخوردن بچه هاشونم سالمن
هرچیزی رو به اندازه بخور که روحت توش نباشه
عزیزم هیچی نمیشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان آقا رضا👶💗 مامان آقا رضا👶💗 آقا رضا👶💗 ۷ ماهگی
کلا دارچین و زعفران خوب نیست من هنوزم نمیخورم
مامان خورشید خندان مامان خورشید خندان ۳ ماهگی
آواتار مامان نازدونه مامان نازدونه نازدونه ۴ ماهگی
توی ماه های اول بخاطر گرم بودن دارچین بهتره که است ... ادامه پاسخ
مامان آرسـین جان مامان آرسـین جان ۱ سالگی
آواتار مامان علیسان مامان علیسان علیسان ۱ سالگی
در ۳ماهه اول دارچین زیادش خوب نیست.
آواتار مامان هامان مامان هامان هامان ۲ ماهگی
من نشنیدم چیزی
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته سی‌وچهارم بارداری
آواتار مامان غنچه مامان غنچه غنچه هفته سی‌ام بارداری
سلام دارچین بله تو سه ماهه اول مخصوصا
مامان جوجه مامان جوجه هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌ونهم بارداری
پزشک من تا ۳ ماه اول گفت نخور
آواتار مامان ریزدونه مامان ریزدونه ریزدونه هفته بیست‌وسوم بارداری
نه دمنوش زیاد خوب نیس.اونم اوایل بارداری هستی
آواتار مامان حبه انگور مامان حبه انگور حبه انگور هفته بیست‌وهشتم بارداری
سلام عزیزم
اینقدر به خودتون سخت نگیرید
به قول ابوع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو روزهای ابتدایی تولد
والا من خیلی خوردم خداروشکر هیچی نشده توهر برنجی ب ... ادامه پاسخ
مامان نی نی🤰🤰 مامان نی نی🤰🤰 هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان نینی مامان نینی نینی روزهای ابتدایی تولد
نه عزیزم نوش جونت فقط زیادروی نکن
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیست‌ویکم بارداری
اصلاا مجاز نیست دختر
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌ودوم بارداری
عزیزم هر چیزی کمش ضرر نداره مگه ی ذره نعنا توی ی پ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۵ ماهگی
ن عزیزم زیادش مشکل داره من تو چاییم کلا دارچین میر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ✨آراد✨ مامان ✨آراد✨ ✨آراد✨ هفته بیست‌ودوم بارداری
ن چ اشکال داره
آواتار مامان فینگیل مامان فینگیل فینگیل هفته بیست‌وهفتم بارداری
ضرر که نداره اما چون گرمه زیاد نخور زنجبیل برا تهو ... ادامه پاسخ
;