۶ پاسخ

عزیزم دستمال نم داربزارزیربغلش وروی پیشونیش وپاشویش کن

عرق کاسنی رو ولرم کن با پنبه رو پیشونی زیر بغل کشاله ی ران بکش فورا تبش میاد پایین ولی حتما ولرمش کن

یه پارچه خیس کن روی پاهاش بزار روی پیشونی نزاری واسه نوزادخطردازه، اگه خیلی بالاس تبش همه لباساشودربیار تند تند پارچه رو بااب سردخیس کن بزارروی پاش کم کم بیابالاروبدنش

عزیزم .سرما خورده ؟
یه پارچه نم کن با آب ولرم .روی شکمش و زیر بغل و رونهاش بکش .(دخترم واکسن 4 ماهگی رو زد تب کرده بود ،پرستار بهم گفت اینکار رو بکن ).
انشاالله زودتر خوب بشه .

شیاف استا هم خوبه بزار تبش کم میشه

لباسشو کم کن .پاهاش تو اب ولرم بشور

;