۳ پاسخ

وقتی شیر میخوره زود نیارش بالا
۵ دقه نگهش دار به حالت اوریب بعد بلندش کن واسه آروغ گرفتن

سلام سیربوده و اون شیر اضافه بوده علتش پرخوری

دوپیمانه خیلیه عزیزم بچت چندماهشه؟؟
چون هنوز معدشون نمیتونه اون حجم شیرو هضم کنه
باید کم بدی اگه گوشنشه فاصله زمانیتو کم کن نه اون همه شیربدی

سوال های مرتبط

آواتار مامان آتیلا مامان آتیلا آتیلا ۲ ماهگی
شاید خیلی شیر دادی
آواتار مامان ضحی و مرثا مامان ضحی و مرثا ضحی و مرثا روزهای ابتدایی تولد
خس خس سینه
ناارومی موقع شیر خوردن
سینه نگرفتن