۶ پاسخ

تا یه ماه اول اصلا شیشه شیر و پستونک نده به بچه،امکان داره سینه تو دیگه نگیره
من روزای اول که شیرم کم بود،با قطره چکون به بچم شیر خشک میدادم

من که میدم از سندروم مرگ ناگهانی نوزاد جلوگیری می‌کنه و نفخ نمیکنه و بچه میک زدنش قوی میشه و نق نق نمیکنه

از همون اول داده بودی بهتر بودا،حتما عادت بده

من ا ساعت اولل ک بدنیا اومد بهش دادم

نده عزیز دلم ...بعدها بچه مشکل پیدا می کنه

کلن میگن تاجایی ک میتونی و توموقعیت اضطرار قرارنگرفتی پستونک ب بچه نده

سوال های مرتبط

مامان مانی مامان مانی روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان روشا مامان روشا روشا ۱ ماهگی
پنج روزگی..یا ده روزگی
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۳ ماهگی
هر دوساعت بهش بده ، البته اگه گشنش بشه فک نکنم با ... ادامه پاسخ
;