۵ پاسخ

توی هیچی نباید زیاده روی کنی دوغم سرد هست گرمیم بخور ....جنسیتت معلوم نشده ترشی میخوری ؟

وای منم اوایل عاشق دوغ ترش بودم اصلا انگار حالمو خوب میکرد 😊وای دلم دوغ ترش خاست آبعلی 🤪🤪😋😋😋😋😋😅😅

منم اوایل دوغ زیاد میخوردم و بیحال میخوابیدم دوغ خوردی نبات یا چایی نباتم بخور ک سردیت نکنه

وااای عزیزم پدرم در اومد از ۲ ماهگی تا ۶ ماهگی تموم من کمر درد کشیدم دوغم که صبح میخوردم عصر میخوردم شب میخوردم میرفتم هر زمان تو یخچال میخوردم خلاصه که نگم برات بچمم پسره
بعد این کمر دردم خوب نمیشد ورمم داشتم میوردم دکترم گفت دوغ نخور دختر خوب ورم اوردی از وقتی دوغ نمیخورم کمر درد و پادردم قطع شده ورمم خوابیده سردی دوغ باعث شده بود سردی بگیرم و رو کمر و پام تاثیر بزاره
خلاصه که احتیاط کن عزیزم

سلام ن منم مبخوردم فقط گازدار نخور

سوال های مرتبط

مامان سیب گلابی مامان سیب گلابی هفته شانزدهم بارداری
آواتار مامان نی نی جون مامان نی نی جون نی نی جون هفته هجدهم بارداری
منم عاشق دوغ و ماست ھستم اشکال ندارہ
آواتار مامان فندوق کوچولو مامان فندوق کوچولو فندوق کوچولو هفته یازدهم بارداری
منم عاشق دوغ ترش گاز دار هستم میخورم و فشارم میوفت ... ادامه پاسخ
;