۷ پاسخ

اگه بچت وزن میگیره اصلا نگرانش نباش حتما زیاد میخوره

شاید پرخوری میکنه نگران نباش

پسرمن اونجوری چهار ماهه هم شد خوب نشد 😭😭😭😭

وای پسر منم همینجوریه ۲ ماهشه😭😭😭😭چیکاد کنم .اروغشم میگیرم همیشه ولی فورا بالا میاره جهشی

روی دست بخابونش همیشه ک شیر توگلوش نپره پنیرک کیاره بالا یا شیر؟؟

آروغشوه گرفتی افقی بخوابونش

دفعات شیر دادنت رو زیاد کن مدت زمانش رو کمتر .آروق ش هم بگیر حتمان ..ایجور کمتر میشه استفراغش

سوال های مرتبط

آواتار مامان شایلین مامان شایلین شایلین ۳ ماهگی
یه چیزی خوردی بهش حساس بوده.
اگه جهشی بالا میاره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلیاخانوم🧿 مامان هلیاخانوم🧿 هلیاخانوم🧿 ۹ ماهگی
آروغ میزنه عزیزم من دخترم وقتی آروغ نمیزنه اینجوری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد سبحان مامان محمد سبحان محمد سبحان ۴ ماهگی
اگه استفراغش جهنده هست و خیلی زیاد رفلاکسه
اگه نه ... ادامه پاسخ
;