۵ پاسخ

نه برنج برای ۴ ما به بالاست گندم ۶ مابه بالا اول باید برنج بدی

سلام نه من از اول برنج دادم اتفاقا سرلاک برنج هضم سبک و راحتی داره اینو داروخونه به من گفت از برنج شروع کنم

سلام عزیزم سرلاک برنج بده دکتر دختر منم همینطوره مثل دکتر فرزند شما گفت سرلاک برنج و گندم ولی هر کدوم بود تاکیدش سرلاک برنج بود

سلام گندم بده بعد برنج

نه عزیزم اول سرلاک برنج بده بعدا سرلاک گندم.

سوال های مرتبط

آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۳ ماهگی
برنج بهتره برا معدش
آواتار مامان سوگند خانوم مامان سوگند خانوم سوگند خانوم ۷ ماهگی
حریره بادام میتونی بدی گندمو نمیدونم
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۸ ماهگی
عزیزم قبل ۶ ماهگی باید سرلاک برنج بدی
سرلاک گندم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱۴ ماهگی
عزیزم من پیشنهاد میکنم خیلی سرلاک ندی به بچه به نظ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان زهراومحمدرضا مامان زهراومحمدرضا زهراومحمدرضا ۶ ماهگی
ببخشید یه سوال داشتم خودتون شروع کردین یا دکتر گفت ... ادامه پاسخ
;