۴ پاسخ

احتمالا رفلاکس داره اگه زیاد شد ببر دکتر قرص میده نگران نباش

به احتمال زیاد رفلاکس داره

سلام خانمی رفلاکس داره،من خواهرم پزشکن،پسر منم همین مشکل رو داشت ازشون پرسیدم گفتن ۵دقیقه بهش شیر بده ,۱۵دقیقه بذار رو شونه ات بعد اگر شیر خواستش دوباره بهش بده

من هرموقع استرس دارم یا جوش میزنم.. بچم شیر پرتاب میکنه 😁شاید جوش زدي و استرس‌ داری؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۳ ماهگی
براش پرتغالیشوبگیر
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو ۲ ماهگی
منم دخترم رفلاکس داره هر دارویی میدم فایده ندارد ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آتیلا مامان آتیلا آتیلا ۲ ماهگی
شاید خیلی شیر دادی
آواتار مامان الینا مامان الینا الینا ۳ ماهگی
رفلاکس داره عزیزم یا خیلی زیاد شیر دادی ببر دکتر م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه گلی مامان فاطمه گلی فاطمه گلی ۳ ماهگی
آروغشو میگیری؟
۲۰ دقیقه رو شونت نگه میداری؟
چرا ش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراز مامان آراز آراز ۱ ماهگی
بگیر بغلت تا ارومـشه
کمپرس سرد بزار