۳ پاسخ

هم دکتر هم بهداشت به من گفتن چون وزن بچه ت خوبه هیچی بهش نده چون من باوجودیکه پیشبند میبندم براش بازم بلوزاشو هرروز باید بشورم .جهشی و با فشار بالا میاره. ولی زن داداشم به بچش پدی لاکت رو داد. اگز وزن بچه ت خوبه بیخیال بالا بیاره

نه پدی لاکت برا کولیکه، باید امپرازول مصرف کنی براش ،البته زیر نظر دکتر

من میدم دخترم بدتر میشه اصلا خوب نیست میگن کولید ایز فکرکنم میگن اون خوبه

سوال های مرتبط

آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا ۲ ماهگی
آره،روی جعبه خودش نوشته
مامان نبات مامان نبات ۳ ماهگی
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۳ ماهگی
والا پدی لاکت رو واسه کولیک دکتر داد ب دخترم
آواتار مامان شاینا مامان شاینا شاینا ۷ ماهگی
به من امپرازول شیر خشکم ببلاک arشاید چون برا شما خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۴ ماهگی
من بردم دکتر امپرازول داد
سعی کن خوابیده بهش شیر ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۸ ماهگی
من تقریبا اینا رو رعایت میکنم
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۳ ماهگی
من استفاده میکنم قطره خوبیه
مامان روژان مامان روژان ۶ ماهگی
آواتار مامان سید علی مامان سید علی سید علی ۵ ماهگی
ببر دکتر بهتره
سرخود دارو نده
آواتار مامان سامین 😊 مامان سامین 😊 سامین 😊 ۴ ماهگی
من پدیلاکت دادم تاثیر نکرد قطره (کولیک ایز ) گرفتم ... ادامه پاسخ
مامان دریا خانوم مامان دریا خانوم ۲ ماهگی
آواتار مامان ایلیاجون مامان ایلیاجون ایلیاجون ۴ ماهگی
دکتر ب پسرم اینو داده خیلی خوب بود
آواتار مامان آروین مامان آروین آروین ۳ ماهگی
من استفاده کردم عالی👌👌👌👌
آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۳ ماهگی
من ظهر میدم
یعنی دکتر گفت روز بده