۶ پاسخ

سرشو میماله ب بالشت؟بخاطر رفلاکسه بچه منم همشو سرشو پرت میکنه عقب و میماله ب بالشت خفه میشه صدا در میاره

شاید نرمی حنجرس دکتر ببر پسر منم اینجوری بود نرمی حنجره داره خودش خوب میشه بین ۶ تا ۱۸ ماه

مثل پسر من بردم دکتر پدی لاکت داد بنظرمن دایمتیکون تاثیر داره پدی لاکت میدم فرق نمیکنه

احتمال داره رفلاکس باشه پسره منم رفلاکس داشت همیشه خودشو میکشید عقب صدا در میاورد دکتر که بردم بهش پدی لاکت داد خوب شد

پسرم منم اینجوریه

وای منم پسرم ۲۸روزشه توخواب همینجوریه ولی نمیدونم رفلاکس داره یا ن شما از کجا فهمیدی؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان شهربانو مامان شهربانو شهربانو ۱۴ ماهگی
اره طبیعیه دخترم دوماهشه هنوز همینجوریه
آواتار مامان آراد مامان آراد آراد ۱۵ ماهگی
عادیه عزیزم پسر منم نصف شب توی خواب صدای گریه و حت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۷ ماهگی
سلام گلم مطمئنا دلش درد میکنه .در عذا خوردن رعایت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهک مامان ماهک ماهک ۱۱ ماهگی
دقیقا مثل دختر من😂 انگار داره لایی میکشه 😂😂
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۴ ماهگی
عزیزم اینا همه طبیعیه با قنداق کردن راحت تر میخابن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارغوان مامان ارغوان ارغوان ۱۱ ماهگی
شب ک میخوابه تا صب جا ب جاش میکنی ک بدنش درد نگیره ... ادامه پاسخ
;