سوال های مرتبط

آواتار مامان 💙💙فرسام 💙💙 مامان 💙💙فرسام 💙💙 💙💙فرسام 💙💙 ۱۱ ماهگی
به دانه دم کن بده یکمم نشاسته
آواتار مامان النا جونم ❤️ مامان النا جونم ❤️ النا جونم ❤️ ۱۱ ماهگی
من هروقت احساس میکنم النا یکم حالت سرما خوردگی و گ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پرنسس دنیز مامان پرنسس دنیز پرنسس دنیز ۹ ماهگی
ینی چرک خشک کن نداده؟
آواتار مامان سورنا مامان سورنا سورنا ۹ ماهگی
فک نکنم. شایدزیادی جیغ زده
آواتار مامان مهدیار مامان مهدیار مهدیار ۷ ماهگی
تو سوپش شلغم و پیاز بریز بده بخوره،لیمو شیرین بده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سید محمد رضا مامان سید محمد رضا سید محمد رضا ۸ ماهگی
احتمالا سرش خنک شده کلاه رو گرم کن بزار سرش یه کم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کمند خانوم مامان کمند خانوم کمند خانوم ۷ ماهگی
هیچی خودش میره از همین حالتا هم لذت ببرین عجله نکن ... ادامه پاسخ