۴ پاسخ

این سوال منم هست ولی فکر کنم بچه باید یکم جون بگیره بعد ببریش با کالسکه

من از ماه اول بردم

کالسکه رو میشه خوابوند دیگه راحت میتونی از ماه اول دوم استفاده کنی
من از دوماهگی استفاده کردم هواخوب بود

تو این وضع اصلا نبری بهتره محیط همه جا این روزا الوده هست

سوال های مرتبط

مامان باران مامان باران روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان علی و آریا مامان علی و آریا علی و آریا ۲ ماهگی
از یه ماهگی فقط کامل کف کالسکه رو بخوابون قفلشم بز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ماهورا مامان ماهورا ماهورا ۴ ماهگی
به حق چیزای ندیده و نشنیده😕😕😕
خدااااا منو گاو کن ا ... ادامه پاسخ
مامان نفس مامان مامان نفس مامان ۲ ماهگی
آواتار مامان گل مامان گل گل ۱ ماهگی
سلام دکتر به من گفت از الان دخترم بزارم تو کالسکه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پناه مامان پناه پناه ۳ ماهگی
منظورتون ازکدوم‌مدلاس؟
مامان نیلا مامان نیلا ۱ ماهگی
آواتار مامان مُهَنا مامان مُهَنا مُهَنا ۲ ماهگی
بهش نده عزیزم بعدا برای گرفتنش کلی مکافات داری تاز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شَهبُد مامان شَهبُد شَهبُد ۱ ماهگی
این خرافات چیه... نبری بیرون یعنی چی پس واسه غربال ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادمان مامان رادمان رادمان ۴ ماهگی
سلام.این شربت خیلی خوبه و اصلا تایم خاصی نداره هر ... ادامه پاسخ