۵ پاسخ

هرچی سنش بیشتر میشه خطر کمتره... ده روز اول خیلی سخته

زردی بیشتر از روزش مقدارش مهمه

نه عزیزم دختر خواهر شوهرم تا یک ماهگی زردی مونده بود هنوز مواظب باش بالا نره

مرتب باعرق بید بشورش ومرتب شیرخودت بده تا خوب بشه

ن اتفاقا از ۲۰روزگی ب بعد مهم نیس

سوال های مرتبط

مامان عمران مامان عمران روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته سی‌وپنجم بارداری
سلام عزیزم
تا یکماهگی ممکنه که زردی بگیرن، حتا سن ... ادامه پاسخ
مامان مهراد مامان مهراد ۱ ماهگی
آواتار مامان 🌈پناه🌈 مامان 🌈پناه🌈 🌈پناه🌈 ۲ ماهگی
اگه رعایت کنی زود خوب میشه ولی رنگ زدیش تا ۵۰ روز ... ادامه پاسخ
مامان محمدحسین مامان محمدحسین ۱ ماهگی
آواتار مامان امیتیس مامان امیتیس امیتیس ۱ ماهگی
از روز اول که میشنوه از ۲۰ تا ۲۵ سانتی هم محو میبی ... ادامه پاسخ
مامان کارن مامان کارن روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان نیلماه مامان نیلماه نیلماه ۳ ماهگی
تازه اول راهی🥴بستگی داره مثلا الان دختر من خیلی وق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مامان دلسا مامان مامان دلسا مامان دلسا روزهای ابتدایی تولد
سلام عزیزم خوبی برا زردی لبو با ماست خودت بخور برا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لیام مامان لیام لیام ۲ ماهگی
من چهل روزگی بردم،اما کاش زودتر میبردم چون تحرکشون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فرهام مامان فرهام فرهام ۲ ماهگی
میگن از ۱۵ الی ۲۰ روزگی هر دوسه ساعت باید بخوره
مامان مانی مامان مانی روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان روشا مامان روشا روشا ۱ ماهگی
پنج روزگی..یا ده روزگی
آواتار مامان arta مامان arta arta ۲ ماهگی
حداکتر تا20 روزگی باید مراقبت کنی باید نزاری اب بد ... ادامه پاسخ
مامان فاطمه مامان فاطمه روزهای ابتدایی تولد
;