۳ پاسخ

آره عزیزم من تا۳ماه موقع نزدیکی خونریزی داشتم ودردتازه خوب شدم

بله عزیزم طبیعیه همه اش طبیعیه هم درد هم لک

سلام مامان مهربون
اره عزیزم طبیعیه

سوال های مرتبط

آواتار مامان نیلای مامان نیلای نیلای ۷ ماهگی
منم بعد ۲ماه نزدیکی میخواستیم بکنیم درد داشتم پشیم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سوین مامان سوین سوین ۴ ماهگی
منم اینطوری بودم واژنت زخم شده برا همونه به مرور خ ... ادامه پاسخ
مامان محمد حسین مامان محمد حسین ۹ ماهگی
آواتار مامان گل پسر مامان گل پسر گل پسر ۹ ماهگی
اره من سوزش دارم خوبم نشدم نمیدونم چرا
آواتار مامان نازنین مامان نازنین نازنین ۶ ماهگی
منم همینطور😭😫😫😫😫
آواتار مامان نوژان مامان نوژان نوژان ۷ ماهگی
من شنيدم تا سه ماه بعد زايمان لكه بيني و خون ريزي ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نلين خانم مامان نلين خانم نلين خانم ۱۲ ماهگی
سلام عزيزم
تا چند ماه اول درد و خشك بودن واژن طبيع ... ادامه پاسخ
;