دوران شیردهی چه ویتامینی بخوریم

مامان محمد مامان محمد ۵ سالگی
آواتار مامان 👶آراد👶 مامان 👶آراد👶 👶آراد👶 ۴ سالگی
نه عزیزم مشکلی نداره
مامان امیر علی جان مامان امیر علی جان ۵ سالگی
آواتار مامان آوین مامان آوین آوین ۵ سالگی
کلسیم مولتی ویتامین آهن میتونی بیکمپلکس هم استفاده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Sevda مامان Sevda Sevda ۴ سالگی
تاسه ماهگی نوزاد اهن. ویتامین دی و مولتی ویتامین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Adrian مامان Adrian Adrian ۵ سالگی
پریناتال و کلسی پاور.هفته ای دوبار هم امگا3 شیر رو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 👼هستی سادات 👼 مامان 👼هستی سادات 👼 👼هستی سادات 👼 ۵ سالگی
آهنو حتما استفاده کن هم واسه خودت هم واسه رشد بچت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نرجس و توراهی مامان نرجس و توراهی نرجس و توراهی ۵ سالگی
آهن.کلسیم.مولتی ویتامین
آواتار مامان بهار مامان بهار بهار ۵ سالگی
من قرص پریناتال میخورم هم اهن هم کلسیم هم ویتامین ... ادامه پاسخ