نوزادان چندقلو

نوزادان چندقلو

مراقبت از نوزادان به‌طورکلی یک فرایند پیچیده و استرس‌زا محسوب می‌شود؛ حال اگر شما والدین نوزادان چندقلو باشید، قطعاً این فشار و استرس چند برابر خواهد شد. مادران این کودکان نه تنها دوران حاملگی متفاوتی را طی می‌کنند، بلکه بعد از زایمان نیز با چالش‌های فراوانی مواجه خواهند شد. والدین نوزادان چندقلو باید به تغذیه، خواب، بهداشت، استراحت، ایمنی و رشد بیش از یک نوزاد توجه کنند که این شرایط ممکن است دقت آنان را کاهش دهد و منجر به آسیب رسیدن به یک یا همه قلها شود. بنابراین بسیار مهم است که آگاهی خود را در زمینه مراقبت از نوزادان چندقلو افزایش دهید.

در این بخش از وب سایت گهواره مجموعه مقالات مربوط به نوزادان چندقلو گردآوری شده است؛ در این بخش قرار است به موضوعات مختلفی پیرامون این موضع پرداخته شود نظیر روش تغذیه چندقلوها با شیر مادر، اصول نگهداری از چندقلوها و بسیاری موارد دیگر که در حال تهیه و تدوین هستند. خواندن این مقالات که همگی توسط افراد متخصص این حوزه نگارش شده‌اند به همه والدینی که دوقلو یا چندقلو دارند و یا در انتظار آن هستند، توصیه می‌شود.

مقالات نوزادان چندقلو

پرسش و پاسخ مادران