طاق باز خوابیدن زمان بارداری

آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۲ سالگی
به نظر منم سعی کنین فقط به دو پهلو بخوابین. منم از ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کوروش مامان کوروش کوروش ۲ سالگی
👈 از هفته 20 به بعد ملزم هستید حتما به پهلو و بخصو ... ادامه پاسخ
مامان الیا مامان الیا ۲ سالگی
آواتار مامان زهرا سادات مامان زهرا سادات زهرا سادات ۲ سالگی
سلام،من شنیدم تو ماه های اول اشکال نداره،ولی تو ما ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سلما مامان سلما سلما ۲ سالگی
سلام اگ ب شکمت فشار نیاد اشکالی نداره ولی خیلی موا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مهدی مامان محمد مهدی محمد مهدی ۲ سالگی
سلام.عزیزم دوباره سوالتو تکرار کن
آواتار مامان بهنیا مامان بهنیا بهنیا ۲ سالگی
سلام والا من هرموقعه روپهلو میخابیدم پاهام ک درد م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیلا جونی مامان نیلا جونی نیلا جونی ۱۴ ماهگی
نه اشکالی نداره...ولی سعی کن عادت کنی به پهلو