جفت خلفی گرید

آواتار مامان 😇محمد حسین😚😍 مامان 😇محمد حسین😚😍 😇محمد حسین😚😍 ۵ سالگی
سلام منم تو هفته 33وزن بچه ام 2100بود دکترم گفت خو ... ادامه پاسخ
مامان مامان مازیار مامان مامان مازیار ۴ سالگی
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۴ سالگی
جفت خلفی یعنی جنیین جلو شکم جفت پشت ان
مامان سدنا مامان سدنا ۴ سالگی
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۴ سالگی
جفت قدامی یعنی اول جفت قرار داره پشتش جنین از رو م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق ۴ سالگی
گرید یعنی اندازه بندناف هرچی سن بارداری بالا بره ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۴ سالگی
کلا گرید جفت از صفر هستش تا سه
و هر چه سن بارداری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نی نی من🐥 مامان نی نی من🐥 نی نی من🐥 ۶ ماهگی
جفت قدامی باشه دیرتر لگداشو حس میکنی و یعنی جفت جل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۳ سالگی
نه عزیزم جفتت قدامی و گرید جفتت صفرع که هر چه سن ب ... ادامه پاسخ