جفت خلفی گرید

آواتار مامان 😇محمد حسین😚😍 مامان 😇محمد حسین😚😍 😇محمد حسین😚😍 ۵ سالگی
سلام منم تو هفته 33وزن بچه ام 2100بود دکترم گفت خو ... ادامه پاسخ
مامان مامان مازیار مامان مامان مازیار ۵ سالگی
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان ۵ سالگی
جفت خلفی یعنی جنیین جلو شکم جفت پشت ان
مامان سدنا مامان سدنا ۵ سالگی
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۵ سالگی
جفت قدامی یعنی اول جفت قرار داره پشتش جنین از رو م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندوق مامان فندوق فندوق ۵ سالگی
گرید یعنی اندازه بندناف هرچی سن بارداری بالا بره ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان وروجک مامان وروجک وروجک ۵ سالگی
کلا گرید جفت از صفر هستش تا سه
و هر چه سن بارداری ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نی نی من🐥 مامان نی نی من🐥 نی نی من🐥 ۱۵ ماهگی
جفت قدامی باشه دیرتر لگداشو حس میکنی و یعنی جفت جل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۴ سالگی
نه عزیزم جفتت قدامی و گرید جفتت صفرع که هر چه سن ب ... ادامه پاسخ