کم شدن حرکات جنین

آواتار مامان پرنسس بارانا مامان پرنسس بارانا پرنسس بارانا ۱۰ ماهگی
یچه بزرگتر میشه و فضای کمتری داره جا براش تنگ مبشه ... ادامه پاسخ
مامان فندق کوچولوی من مامان فندق کوچولوی من هفته یازدهم بارداری
آواتار مامان نیلوفر مامان نیلوفر نیلوفر ۱ سالگی
سلام گاهی نی نی میره تو فاز استراحت یا خواب.ممکنه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان النا مامان النا النا ۱ سالگی
سلام منم برام پیش میاد که روز حرکتش کم میشه ولی بع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۱ سالگی
سلام گلم برا منم ۴ تا دادبتامتازون هر ۱۲ ساعت تو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیلیا مامان نیلیا نیلیا ۱ سالگی
کم شدن حرکاتش من تو اینترنت خوندم نوشته بود که تو ... ادامه پاسخ