۸ پاسخ

اره من عفونت داشتم رفتم دکتر سفکسیم بهم داد مایعات زیاد بخور

اره عزیزم با صابون بچه خودتو بشور دستشویی که میری خودتو خشک کن و برو دکتر براد دارو تجویز کنه من یه پماد بود استفاده کردم تا. یه هفته خوب شد

اگه با عفونت باردار بشی بچه ت ضعیف میشه و وقتی بدنیا بیاد مقاومت بدنش کم میشه

سلام اره عزیزم من سه روز مونده بود که ۳۶هفتگی بچشم تموم بشه عفونت زیادشدبهم یه آمپول تو سرم زدن که عفونت ازطریق ادراردفع بشه ولی تمام بغل پاهام سوخته شده بودازدفع این آمپول ودراخراول ۳۷هفتگی سزارین کردم

من عفونت ادرار دارم با اینکه دارو مصرف کردم ولی خوب نشدم

بله ممکنه بعضیا از قبل بارداری عفونت داشته باشن

میگم قبل از بارداری عفونت داشتم رفتم دکتر بهم دارو داد خوردم بعد که تموم شد باردارشدم الان بعضی موقع بدنم احساس میکنم بو میده

سلام اره جاری من بود دکتررفت دارودادخوب شد

سوال های مرتبط

مامان دخملی مامان دخملی هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان بنیتا و جوونه🌱 مامان بنیتا و جوونه🌱 بنیتا و جوونه🌱 هفته سیزدهم بارداری
همه عفونتها سوزش و خارش ندار ه که
عفونته حتما
آواتار مامان قند مامان قند قند هفته بیست‌ویکم بارداری
من انجام ندادم.ولی شنیدم که خیلی برای زایمان طبیعی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته هشتم بارداری
عزیزم الان حامله هستی. اشکال نداره و این که شنیدم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شاه توت مامان شاه توت شاه توت هفته شانزدهم بارداری
سلام عزیزم نه هرچیزی کمش مشکلی نداره زیاد نخور مم ... ادامه پاسخ
مامان گوگولی مامان گوگولی هفته دوازدهم بارداری
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا هفته بیست‌وچهارم بارداری
اگ منع رابطه نیستی با نزدیکی دیگ☺️البته باید ملاحظ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سوسو مامان سوسو سوسو هفته هفدهم بارداری
سلام نه مشکلی نداره
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو هفته پانزدهم بارداری
بله عزیزم قرص هاتو سر وقت بخور،سعی داشته باش لباس ... ادامه پاسخ
;