سلام تو چند هفتگی تعیین جنسیت مشخص میشه؟!

پاسخ دادن
۴ پاسخ

سلام گلم ۱۳هفتگی تشخیص میدن ولی چون احتمال خطاش بالاست ۱۸هفتگی دقیق تره گلم

سلام
هجده هفته دقیق تر نشون میده

انامولی 18هفته هستش دقیقه و بی خطا

سلام
تو ١٢هفتگي
كه غربالگري ان تس انجام ميدي بها جنسي ات رو ميگن