ممکنه قلب بچه تشکیل نشه؟

۴ پاسخ

آخه من رفتم پنج هفتم بود تشکیل نشده بود

ن عزیزم قلب بچه از ۵ هفتگی تشکیله کلا اون ریه هاشه ک میگن ممکنه تشکیل نباشه ک اونم تو ۳۸ هفتگی کامله نگران نباش

ممکن هس ولی خیلی کم پیش میاد شما زیاد به این چیزا فکرنکن به چیزای خوب فکرکن

خدای نکرده اگه تشکیل نشه باعث سقط میشه

;