۳ پاسخ

سلام برای رفع هوس یکم بخور مشکلی نداره وبعد دوغ یا ماست بخور
باقالا برای کسانی که مشکل فاویسم دارن خوب نیست در غیر اینصورت خون سازه وبرای تقویت بدن مفید است

سلام ن عزیزم نخور هم گرمه هم کمخون میکنه ادمو

نه عزیزم چون گرمه خوب نیست بخوری من خودمم اولا بارداری هوس کردم .ولی گفتن ک خوب نیست نخور ولی دو یا سه تا برا رفع هوس عیب نداره