۱ پاسخ

ولی مامان من میگفت چای بخور بهتر از ابه چون اب شکمت بزرگ میشه تازه شیر هم زیاد میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان ❤معراج❤ مامان ❤معراج❤ ❤معراج❤ ۲ سالگی
واسه اونایی ک راجع به تنهایی خوابیدن نی نیشون پرسی ... ادامه پاسخ
مامان فاطمه مهنا مامان فاطمه مهنا ۵ ماهگی
برای مامانای خسته ...😘😘😍
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻭﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻦ .
🌹🌺🌹🌺🌹🌺🌺
ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺪﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺮﻡ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﻫﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ
ﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﯾﺎ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﺗﻮﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻭ ﻟﺒﺎﻥ ﻧﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ ﻓﺸﺎﺭ‌ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﺩﺍﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﻗﻠﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺑﺪﺍﺭ .
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯﺷﺎﺩﯼ ﭘﺮﮐﻦ .
ﺩﺭ ﺧﻮﺷﯽ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ
ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺵ .
ﮐﻪ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺟﺰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻫﻢ ﺯﺩﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ .
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه ۵ ماهگی
ای جانم چقدر قشنگ بود خدایی به سرعت برق و باد میگذ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جان مادر مامان جان مادر جان مادر ۳ ماهگی
سلام نه همش با ماشین رفتیم , بیرون انچنانی نه
آواتار مامان 💙آبتین💙 مامان 💙آبتین💙 💙آبتین💙 ۱۰ ماهگی
این کارا هم بکنید