۶ پاسخ

س.من بیرجندی هستم بادفترچه۳۰تومن گرفتن ازادش ۷۰میگرفتن.بیمارستان رازی

آزاد 240من انجام دادم

من قزوین انجام دادم ۱۹۲هزارتومن

من ۳۵۰تومن دادم

سلام من دیروز انجام دادم ۲۲۵هزار تومن از من گرفت من بندرعباس انجام دادم

سلام با دفترچه ۱۲۰ بدون دفترچه ۱۸۰ البته قیمت ها با هم فرق دارن تو شهرستانهای مختلف

سوال های مرتبط

مامان نیلو مامان نیلو هفته پانزدهم بارداری
آواتار مامان fateme مامان fateme fateme هفته هفدهم بارداری
من پرسیدم گفتن۳۵۰
مامان توت فرنگی مامان توت فرنگی هفته بیستم بارداری
آواتار مامان یسرا مامان یسرا یسرا هفته بیست‌وپنجم بارداری
سلام من رفتم 250 تومن بود
مامان دوقلوها مامان دوقلوها هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته بیستم بارداری
من پرسیدم قبلش گفت ۳۵۰ رفتم امروز گفت پیشرفته‌س ۷۲ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیسل مامان آیسل آیسل هفته بیست‌وچهارم بارداری
سلام فرق داره قیمتا من با دفترچه بیمه ۲۴۸تومن شد
آواتار مامان بهار مامان بهار بهار هفته بیست‌وهشتم بارداری
من تو زنجان ازاد انجام دادم ۲۳۰
مامان فندق مامان فندق هفته هجدهم بارداری
آواتار مامان مامان کوچولو آقاآیهان مامان مامان کوچولو آقاآیهان مامان کوچولو آقاآیهان هفته بیست‌وچهارم بارداری
همش یه قیمته. کلا پنج تومان فرق میکنه 220تومان
مامان گردو مامان گردو هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان karen مامان karen karen هفته نوزدهم بارداری
ماله من دیروز شد ۳۲۰۰
آواتار مامان آیدین وآرش مامان آیدین وآرش آیدین وآرش هفته بیست‌وهشتم بارداری
ازمایش غربال دوم برا منم 400 شد و سونو انومالی 536 ... ادامه پاسخ
مامان قند عسل😍🤰 مامان قند عسل😍🤰 هفته بیستم بارداری
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور هفته سی‌وسوم بارداری
برو پرتو من رفتم خیلی راضی بودم خیابان بوعلی...
هز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرمان مامان آرمان آرمان هفته بیست‌وچهارم بارداری
من ۲۱۰ شد سونوش با دفترچه تامین اجتماعی ازمایش ندا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان karen مامان karen karen هفته نوزدهم بارداری
بستگی ب شهرتون خصوصی بیمه...اینا داره
مامان امیدوار مامان امیدوار هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان خرگوشک مامان خرگوشک خرگوشک هفته بیست‌وپنجم بارداری
انومالی از دویست سی تا سیصد هست امینو سنتزم بستگی ... ادامه پاسخ
مامان فاطمه مامان فاطمه هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان ماهی کوچولو مامان ماهی کوچولو ماهی کوچولو هفته بیست‌ویکم بارداری
با دفترچه تامین اجتماعی ۲۶۷
آواتار مامان نبات مامان نبات نبات هفته بیست‌ویکم بارداری
من فعلا ازمایش دوم رو انجام دادم ۴۸۰شده سونو هنوز ... ادامه پاسخ
;