۳ پاسخ

دختر من ۱۱ روز سرما خورده بود سه بار بردم دکتر
یکی گفت از دندونشه
یکی گفت اب و هوای فصل هست
یکی گفت ویروس عفونی هست ی شربت اموکسی کلاو داد روزی دوبار هر بار ۵ سی سی دادم خوب شد
و اماااا تب وااای ک نگووو
دختر من تبش رو ۴۰ درجه بود چهار ساعتی چهار سی سی استامینوفن و یک ربع بعد چهار سی سی پروفن میدادم مگه تبش میمود پایین
لباساشا در میاوردم و با دستمال مرطوب میکشیدم رو بدنش بعد نیم ساعت تبش قطع مبشد و میخابید
ااب خیلی بهش بدین

پسر من تا سه روز تب شدید داشت جوری که بستری شد، دکترا با کلی آزمایش نفهمیدن چشه..... اما بعد از چند روز دیدم فقط بخاطر دندونش بوده.... ی بار دیگم این اتفاق افتاد که تب شدید می‌کرد ولی پاهاش یخ میشد و شکمش درست کار نمی‌کرد که فهمیدیم گیر کرده

دکتر باید یه داروی خوب میداد تندتند شیافم بده