۵ پاسخ

برامن ۳۰هفته۴روزه بود۱۶۰۰بود

سلام بچه من رفتم۱کلیوسیصد۲۹هفته گی رفتم

من هفته ۳۱رفتم‌ ۱۶۷۰بود

سلام من هفته 29رفتم وزنش 1230بود

من ۱۶۰۰بودپسرمم

سوال های مرتبط

مامان نی نی مامان نی نی هفته سی‌وششم بارداری
آواتار مامان هدیه خدا مامان هدیه خدا هدیه خدا هفته بیست‌وسوم بارداری
بله من ntرفتیم دقیق بود حتی جنسیت درست گفت ولی انو ... ادامه پاسخ
;