۲ پاسخ

به من گفتن بچم دختره... من بیشتر چیزارو میخورم ولی شیرینی خیلی حالمو بهم میزنه ترشی بیشتر ترجیح میدم و پرتقال خیلی دوس دارم جدیدا شوری هم دوس دارم ولی شدبد نیست

سلام همه چی 😂عزیزم

سوال های مرتبط

مامان فندق مامان فندق هفته سیزدهم بارداری
آواتار مامان مامان شازده پسر مامان مامان شازده پسر مامان شازده پسر هفته بیستم بارداری
من مطلق نیستم ولی مطلق کردم خودموخونه مامانمم عالی
;