۲ پاسخ

میفهمن بازیگوشی میکنن دختر منم دقیقا همینطوره

نگران نباش اینا همه اقتضای سنیشونه،یه وقتایی لج میکنن یه وقتایی بازیشون میگیره ویه وقتایی حوصله شون نمیگیره