مامانا تا الان بارداریتون چند کیلو اضافه کردین ؟؟

۱۴ پاسخ

من 12 کیلو تا هفته بیست و نه

منم 10کیلواضافه کردم تاالان، فردامیرم توماه8

من ده کیلو اضافه کردم تا الان 😁

١٧كيلو تا الان😐

10کیلو تا الان حالا یک ماه و جند روز دیگ مونده

۴ کیلو ، ولی شکمم گنده شده اونم بخاطر تو قرنطینه و بخور بخوابه☹😭

۷ کیلو ، تازه خیلی لاغرم دکترم میگفت باید خیلی بیشتر از اینا اضافه میکردی

من بیست و دو کیلو
همه ازمایش هام هم خوب بودن
و وزن جنین هم خوبه

من سه کیلو اضافه کردم 85 بودم 88 هستم

من 9کیلو تا الان اضافه کردم

من ۸ کیلو 😭😭😭

من تا الان 13 کیلو. خودتون چندکیلو اضافه کردی

منم ۵کیلو اضافه کردم تاحالا

خودمم ۱۶ کیلو ''۵۶ کیلو بودم قبل بارداری
دکترم گفت نرماله چون خودمم لاغر بودم قبلش و قدم بلنده جا داشتم

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمد نیکان مامان محمد نیکان محمد نیکان ۴ ماهگی
سلام،من نه کیلو
آواتار مامان ریزدونه مامان ریزدونه ریزدونه هفته سی‌ویکم بارداری
شکمم پاره نشده تاالان ۱۱کیلو اضافه کردم چون قدم بل ... ادامه پاسخ
مامان ابوالفضل🤰🏻 مامان ابوالفضل🤰🏻 هفته سی‌وپنجم بارداری
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌وسوم بارداری
من 9کیلو البته اون ماه های اول وزن کم کردم ب خاطر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ثمین مامان ثمین ثمین روزهای ابتدایی تولد
تا هفته 35
10 کیلو اضافه کردم عزیزم
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی ۵ ماهگی
خیییلی بیشتر از شما😊😊😊😊
آواتار مامان علی جون مامان علی جون علی جون ۵ ماهگی
من کلا پنج کیلو
آواتار مامان شکوفه گیلاس مامان شکوفه گیلاس شکوفه گیلاس ۶ ماهگی
7 ماه... 2 کیلو
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما هفته سی‌وچهارم بارداری
من الان تو هفته. سی هستم وزنم هشت کیلو رفته بالا
آواتار مامان مستر فندوقیان💙 مامان مستر فندوقیان💙 مستر فندوقیان💙 هفته سی‌ونهم بارداری
چیکار کنم ک وزن اضاف کنم رفتم دمتر گف 52برا 26هفته ... ادامه پاسخ
;