۶ پاسخ

هر موقع که بخوای میتونی بدی ۱۵ قطره،فقط نیم ساعت با شیر خوردن بچه ات فاصله بنداز

بهتره شبا بدی قبل از شیر خوردن خوابشم زیاد میکنه

شب

میدونم نیم ساعت تا چهل دقیقه قبل و بعد از شیر باید داد همزمان با شیر و محصولاتی ک توش،شیرهس نباید داد چون اثر آهن رو شیر از بین میبره

شبا بدی بهتره آهن بهتر جذب میشه.و بین دو وعده شیر بهش بده هر چه به وقت خوابش نزدیکتر بهتر

شب بهتره نیم ساعت قبل بعد شیر ندی