۵ پاسخ

آدامس بجو خوب میشی یا خمیازه بکش

عزیزم آدامس بجو شاید خوب شه

یه ذره از شیر دخترت بریز تو گوشت فورا خوب میشی

خمیر درست کن بزار البته نه با اب ..با اب دهان بهتره قدیمیها میگن هواشو میکشه. سیرم خوبه گرمه

حالت خمیازه کشیدن به خودت بده رفع میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۱۴ ماهگی
اخه چرا اگه میشه عکس بده
آواتار مامان نریمان مامان نریمان نریمان ۱۴ ماهگی
استامینوفن بهش بده دوبرابر وزنش
پیاز رنده کن بزار ... ادامه پاسخ
آواتار مامان لنا جونم مامان لنا جونم لنا جونم ۱۰ ماهگی
خوب اول اروم باش پاشویه و تنشویه کن هر 4 ساعت استا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان parham مامان parham parham ۱ سالگی
دندونگیرشوبده بکشه به لثه هاش تالثه هاش نازک بشن ز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان بنیامین مامان بنیامین بنیامین ۱ سالگی
پاشورش بده استا بهش بده خنک نگهدارش دار
آواتار مامان ویانا مامان ویانا ویانا ۱ سالگی
اتفاقا امروز خوندم دندون و تب هیچ ارتباطی با هم ند ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 😍کاکل زری😍 مامان 😍کاکل زری😍 😍کاکل زری😍 ۱۰ ماهگی
مسافرت تو این شرایط 😨😨😨😨😒😒😒😒😒😒😥😥😥😥

بچه تشنج میکنخ ... ادامه پاسخ