سلام خوردن تن ماهی اشکال نداره تو بارداری بخوریم؟

۷ پاسخ

وای عزیزم اصلاااا نخور واسه غیر حامله ها مضره وای ب حال تو ک حامله ای شما یا غزل الا یا میگو .یاسالمون ک تو ایران اصلا وجود نداره میتونی بخوری

من چندبار خوردم بس که وس دارم ولی همش ضرره

بشورش که روعن و نمکش بره بخور نوش جونت ماهی یک بار چیزی نمیشه

سلام عزیزم اصلا خوب نیست جیوه داره.
کلا ماهی هم میخوری بدون جیوه مثل قزل آلا بخور.وقتی ماهی تازه بتونی بخوری چرا تن ماهی که کنسرو!

سلام عزیزم خوبی نخوری بهتره چون جيوه داره

عزیزم خوب نیس به دلیل داشتن جیوه

یبار دوبار چیزی نمیشه.ولی سعی کن خود ماهی رو بخوری بجای تن.
کلا غذای کنسروی خوب نیس

سوال های مرتبط

مامان جانان مامان جانان هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین هفته سی‌ودوم بارداری
میگن ضرر داره نخور منم پشیمون شدم 😂
مامان سیدکوچولو❤😍 مامان سیدکوچولو❤😍 هفته بیست‌وهفتم بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته بیست‌ویکم بارداری
حالا ی بارش چیزی نمیشه دیگه نخور
مامان کارن مامان کارن هفته بیست‌وسوم بارداری
آواتار مامان نی‌نی فندقی مامان نی‌نی فندقی نی‌نی فندقی هفته بیست‌وپنجم بارداری
نوشیدنی گازدار کلا ممنوعه
وبچه رو زشت میکنه😐
مامان نفس مامان مامان نفس مامان هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان تاراونخودی مامان تاراونخودی تاراونخودی هفته دهم بارداری
سالمون وقزل خیلی عالیه
مامان نی نی مامان نی نی هفته بیست‌وهفتم بارداری
آواتار مامان پسری من مامان پسری من پسری من هفته سی‌ویکم بارداری
سلام نه عزیزم زیاده رویی نکن
مامان حبه انگور مامان حبه انگور هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان گل پسرا👦🧒😍 مامان گل پسرا👦🧒😍 گل پسرا👦🧒😍 هفته نوزدهم بارداری
نه ضرر نداره دکتر ماسه منم نوشت 😊😊
مامان برسام مامان برسام هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس هفته بیست‌ویکم بارداری
من از دکتر پرسیدم گفت روزی یکی دو قاشق مشکلی نداره
مامان فندق مامان فندق هفته بیست‌ویکم بارداری
آواتار مامان گردو🧿 مامان گردو🧿 گردو🧿 هفته سی‌وسوم بارداری
یکی دوبار اشکالی نداره در ماه
ولی به خاطر ویتامین ... ادامه پاسخ
مامان طاها🧿 مامان طاها🧿 هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان سپنتا مامان سپنتا سپنتا هفته سی‌وچهارم بارداری
ن چ ربطی داره ب هم😕
مامان فندوق کوچولو مامان فندوق کوچولو هفته بیست‌ودوم بارداری
آواتار مامان گردو مامان گردو گردو هفته شانزدهم بارداری
خواهرم خورد هیچکار نشد
تازه زودتر از تاریخشم زایما ... ادامه پاسخ
مامان lena مامان lena هفته نوزدهم بارداری
آواتار مامان سایان مامان سایان سایان هفته نوزدهم بارداری
سلام من ک خوردم
مگه چقد میخای بخوری
فکرنکنم اشکال ... ادامه پاسخ
مامان ایلیا مامان ایلیا هفته بیست‌وپنجم بارداری
آواتار مامان فسقل خان مامان فسقل خان فسقل خان هفته بیست‌ودوم بارداری
به من گفتن شب بخور
آواتار مامان کیـاشـاوکــیارا مامان کیـاشـاوکــیارا کیـاشـاوکــیارا هفته بیست‌ویکم بارداری
نننن نخور تن ماهی جیوه داره چرا اونایی ک نمیدونن ... ادامه پاسخ
;