۳ پاسخ

عزیزم نمیدونم چرا عجله دارید.خب خیلی زود رفتی ب ای ینو قلب باید ۸هفته تموم بشه بعد بری.زودتر بری فقط باید ایترس و نگرانی بکشی
انشاالله خیره.نگران نباش

نگران نباش منم همین استرس شمارو کشیدم.دو هفته صبر کن بعد دوباره سونو بده انشاالله که شما هم دلتون شاد میشه

سلام یه هفته دیگه هم صبرکن چون من تو6هفته ودوروزرفتم تپش قلبشوشنیدم

سوال های مرتبط

آواتار مامان حســــ😻ـــن👼 مامان حســــ😻ـــن👼 حســــ😻ـــن👼 ۱۲ ماهگی
بله عزیزم بارداری چون اگه یه هاله کمرنگم افتادیعنی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدپارسا مامان محمدپارسا محمدپارسا ۱۴ ماهگی
دوهفته صبرکن برو غربالکری دوم همچیم بهت میگه
آواتار مامان فندق مامان مامان فندق مامان فندق مامان ۱۰ ماهگی
نه نشون نمیده من خودم باازمایش خون نشون داد بی بی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عزیزدلم مامان عزیزدلم عزیزدلم هفته دهم بارداری
مبارکه گلی..........
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۱۶ ماهگی
دو هفته بعد پریود حتمی نشون میده
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته بیستم بارداری
سلام
مبارک باشه
منم بی بی زدم رفتم دکتر گفتم جوا ... ادامه پاسخ
;