۳ پاسخ

کمپرس هیچکاری نمیکنه فقط نزار تب کنه قطره استامنیفن رو هر ۴ ساعت بده تبشم چک کن.بیشتر شب تب میاد

از خواب بیدارشد بزارمن گذاشتم بخابه بعد که بیدارشد شروع کردم ...

هرچی زودتر شروع کنی بهتره.ورم نمیکنه.میتونی یه بذاری تو دوتا پاکت بذاری تو حوله از رو شلوارش بذاری.من یخ خشک داشتم خیلی کمکم کرد

سوال های مرتبط

آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۵ ماهگی
روز اول هر دو ساعت 10 دقیقه حوله ی سرد بزار از فرد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هنا مامان هنا هنا ۸ ماهگی
يخ رو تو كيسه دور حوله بپيچ بذار هر نيم ساعت سي ثا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیده پریا مامان سیده پریا سیده پریا ۹ ماهگی
هروقت تب نداشت قطع کن
آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۹ ماهگی
روز اول کمپرس سرد
روز دوم کمپرس گرم
تب هر ساعت چک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ایلیا مامان ایلیا ایلیا ۵ ماهگی
امروز بهداشت به من گفت یه پارچه تمیز میگیری زیر آب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکا🍓 مامان نیکا🍓 نیکا🍓 ۴ ماهگی
بزار من بگم عزیزم دیروز منم واکسن زدم بعد بهداشت گ ... ادامه پاسخ
مامان رادين مامان رادين ۱۰ ماهگی
آواتار مامان فاطمه زهرا مامان فاطمه زهرا فاطمه زهرا ۱۰ ماهگی
روزاول اگرقرمزنکرده جای واکسنش هیچی نذارازفردا کمپ ... ادامه پاسخ
;